Privacy Policy för Nordjouren

Vi på Nordjouren är angelägna om att skydda dina personuppgifter och att följa alla tillämpliga dataskyddslagar. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och avslöjar dina personuppgifter.

Information som vi samlar in

Vi samlar in personuppgifter från dig när du använder våra tjänster eller när du kontaktar oss via e-post, telefon eller på annat sätt. De personuppgifter vi kan samla in kan inkludera ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din adress, din betalningsinformation och annan information som du väljer att ge oss.

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra ett typexemplar. Lorem Ipsum är helt enkelt dummytext från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och klättrade

Hur vi använder informationen

Vi använder personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, för att kommunicera med dig och för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter. Vi kan också använda personuppgifter för att analysera och förbättra våra affärsverksamheter, för att utveckla nya tjänster och för att skapa aggregerad och anonymiserad statistik.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Lorem Ipsum är helt enkelt dummy text från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra ett typexemplar. Lorem Ipsum är helt enkelt dummytext från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde Lorem Ipsum är helt enkelt dummytext från tryckeri- och sättningsindustrin. Lorem Ipsum har varit branschens vanliga dummytext ända sedan 1500-talet, då en okänd skrivare tog ett pentry av typ och förvrängde det för att göra ett typexemplar. Lorem Ipsum är helt enkelt dummytext från tryckeri- och sättningsindustrin.

Hur vi skyddar informationen

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller förstörelse. Vi begränsar tillgången till dina personuppgifter till de anställda, entreprenörer och agenter som behöver veta dessa uppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Hur vi delar informationen

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster, såsom betalningsleverantörer, marknadsföringspartners och leverantörer av teknisk support. Vi kan också dela dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att skydda våra rättigheter eller egendom.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära information om de personuppgifter vi har om dig och att begära att vi rättar, blockerar eller raderar dina personuppgifter om de är felaktiga eller olagliga. Du har också rätt att invända mot vår användning av dina personuppgifter eller att begära att vi begränsar vår användning av dem. Om du har några frågor eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan genom att publicera en uppdaterad version på vår webbplats. Vi rekommenderar att du besöker vår webbplats regelbundet för att se om det har skett några ändringar i vår sekretesspolicy.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar angående denna privacy policy, eller om du vill utöva dina rättigheter som beskrivs ovan, kan du kontakta oss på följande sätt: E-post: kontakt@nordjouren.se


Vi kommer att göra vårt bästa för att besvara dina frågor och lösa eventuella problem du kan ha angående dina personuppgifter och vår användning av dem.

new