note-background
Kolla in våra bästa kampanjer
Återvinning Boka Atervinning nu.
trustpilot
4.9 out of 5
google-starts
4.9 out of 5
facebook-stars
4.9 out of 5
facebook-stars
4.9 out of 5
Landets mest anlitade vardagsförvaltning
lat oss skota atervinningen!
Halla dar hemmafixare och proffs! Atervinning har aldrig varit enklare.<br> Vihamtar och tar hand om alla typer av byggavfall och grovsopor som skapas under byggprojektet. Vi garanterar dessutom att det vi hamtar hanteras och atervinns pa basta mojliga satt. For oss ar inget jobb for litet eller for stort och vi valkomnar alla forfragningar!
boka hamtning
Vi kommer pa enstaka akuta hamningar eller pa regelbundna tider. Vi kan oftast komma inom 24-48h. Ring sa loser vi det!
vi sorterar och laster
Vi kommer pa bokad tid, ni pekar pa det som ni behover bli av med. Resten skoter vi.
atervinning
Vi garanterar att allt hanteras och atervinns pa basta mojliga satt.
TÖMNING, STÄDNING, FLYTT OCH FÄRDIGSTÄLLANDE AV
DÖDSBON, BOHAG OCH HUSHÅLL
Vi fortsatter att göra människor medvetna om vikten av avfallshantering och återvinning för att göra denna värld till en bättre plats for den framtida generationen. Du kan kontakta oss för integerade återvinings-och avfallshanteringslösningar inklusive enkla återvinningssamlingar for bostäder och storskaliga kommersiella återvinnings-och avfallshanteringslösningar. Vårt kunniga team har expertis for att hjälpa hem och företagare att få maximalt varde av återvinning. Det görs genom att implementera lösningar som ger reducerade konstnader, minimalt avfall optimal komplexitet.
Olika typer av tjänster för att tillgodose
olika människors behov
Vi har ett oklanderligt rykte som en ansvarsfull återvinnare i Sverige. Vara Iösningar for återvinning och avfallshantering skyddar hushåll, samhällets och företagens intressen pa ett perfekt sätt. Vi är övertygade om att alt återvinningsbart material måste återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.Vårt starka åtagande är att avleda avfall fran deponier och främja återvinningsmetoder av högsta kvalitet. Vi erbjuder också mycket tillförlitlig och avancerad totalavfallshantering, pappersåtervinning, kartongåtervinning, plaståtervinning och konfidentiell säkerhetsskrapning.
Fa det basta vardet av vara smarta och effektiva atervinningstjanster
Vi fortsatter att gora manniskor medvetna om vikten av avfallshantering och attervinning for att gora denna varld till en battre plats for den framtida geneartionen. Du kan kontakta oss for integerade atervinings-och avfallshanteringslosningar inklusive enkla atervinningssamlingar for bostader och storskaliga kommersiella atervinnings-och avfallshanteringslosningar. Vart kunniga team har expertis for att hjalpa hem och foretagare att fa maximalt varde av atervinning. Det gors genom att implementera losningar som ger reducerade konstnader, minimalt avfall optimal komplexitet.
Få det bästa värdet av våra smarta och effektiva återvinningstjänster
Vi har ett oklanderligt rykte som en ansvarsfull återvinnare i Sverige. Vara Iösningar for återvinning och avfallshantering skyddar hushåll, samhällets och företagens intressen pa ett perfekt sätt. Vi är övertygade om att alt återvinningsbart material måste återvinnas på ett ansvarsfullt sätt.Vårt starka åtagande är att avleda avfall fran deponier och främja återvinningsmetoder av högsta kvalitet. Vi erbjuder också mycket tillförlitlig och avancerad totalavfallshantering, pappersåtervinning, kartongåtervinning, plaståtervinning och konfidentiell säkerhetsskrapning.
Här är varför kunden älskar Nordjouren
Vanliga frågor
Du behöver inte undersöka en hel period för att ta reda på orsakerna till att anställa oss som din återvinningstjänstleverantör i Göteborg. Vi erbjuder återvinningslösningar av högsta kvalitet till de mest oöverkomliga priserna. Vårt sociala engagemang och expertis inom integrerad avfallshantering och återvinningstjänster är oöverträffad. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för att passa de olika behoven hos såväl kommersiella som kommersiella kunder. Vår metod för tillvägagångssätt är också ärlig och transparent. Du kan hitta våra tjänster ekonomiska.
Vi har redan skapat tillräckliga skador på miljön med våra fientliga metoder. Eftersom det har gått över alla gränser har återvinning blivit en oundviklig sak. Som en socialt ansvarsfull och engagerad återvinningstjänstleverantör i Göteborg har vi genomfört flera medvetenhetsprogram för att göra människor alltmer uppmärksamma på den allt större betydelsen av avfallshantering. Naturresurserna kan skyddas effektivt med hjälpansvarig återvinning. Du kan kontrollera utsläppen av växthusgaser avsevärt. Återvinning ger dig också möjlighet att fortsätta hälla upp avfall på deponier. Du kan anställa oss för att få återvinningsservice av bästa kvalitet. Avfallskostnaderna kan kontrolleras effektivt med återvinning. Du kan också spara mycket energi och få överlägsen kontroll över luft- och grundvattenföroreningar.
Vi accepterar ett brett urval av artiklar inklusive kartong, plast, papper, aluminium, glas och plast. Under kategorin papper accepterar vi papper med häftklamrar, tidningar, broschyrer, tidskrifter, skräppost, kuvert och telefonböcker. Kartongmaterialet vi accepterar är mjölkkartonger, kartonger, frysta matlådor, affischtavlor och skumpapper. Du kan också kontakta oss för att återvinna plast som påsad filmplast, läskflaskor, uttagsbehållare och vattenflaskor. Vi återvinner skrot av metall, glas, matburkar och burkar av aluminiumdrycker.
En avfallsrevision avser en metodisk process som kan användas för att bestämma mängden och typer av avfall som genereras av en organisation. När du utför denna typ av revision får du mycket insiktsfull information om det aktuella avfallsförhållandet. Det hjälper dig också att lära dig hur du kan sänka mängden avfall som genererats av ditt företag.
Du behöver bara skicka en förfrågan online när du besöker vår webbplats. När vi har fått veta dina behov analyserar vårt team dem i detalj. Vi kontaktar din omedelbart och skickar en offert online med alla viktiga detaljer. Om du letar efter ett speciellt paket kan du nämna det i onlineformuläret. Vi accepterar också telefonsamtal. Vårt kundserviceteam lyssnar noga på dina krav och gör det som krävs enligt dina behov. Om du är intresserad av att besöka vårt kontor välkomnar vi dig hjärtligt.
group-107
new