Allt om Nordjouren Companys enastående städutbildningsprogram

Städ

Nordjouren har ett speciellt framtaget utbildningsprogram som omfattar allt, från en partners praktiska träning till dennes kommunikationsförmåga. Städning är en känslig tjänst eftersom den kräver att våra specialister tillbringar mycket tid hos en kund.

Vårt mål på Nordjouren Company är att stärka miljontals yrkesverksamma och tillhandahålla förstklassiga tjänster. För att få våra partners att bli proffs är utbildning därför väsentlig.

https://nordjouren.se/

De fyra stegen i städutbildningsprogrammet inkluderar screening, utbildning, praktiskt och slutprov.

Låt oss undersöka komponenterna i varje steg:

  1. Screening-De sökande sätts på prov vid denna tidpunkt både vad gäller deras erfarenhet och vilja att lära och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet.
  2. Träning-Huvuddelen av lärandet sker under denna fas. Utbildningen består av Nordjouren:s standarddriftsprocedur och pågår i tre till fyra dagar. Både hårda och mjuka färdigheter lärs ut till partnerna i denna situation. Hårda färdigheter inkluderar förmågan att känna igen olika fläckar, ta bort dem, förstå de olika kemikalierna som används, etc. Mjuka talanger inkluderar kommunikationsförmåga, kundtjänstutbildning etc.
    Eftersom vi är den primära kontakten mellan våra partners och våra kunder är det viktigt att informera våra partners noggrant om vår webbplats. Detta åstadkoms genom att kräva att våra partners fyller i ett kontaktformulär som innehåller information om hur man väljer jobb, tar tjänstledigt och kontaktar partnerjouren vid behov.
  3. Praktisk-Praktikutbildningen får mycket uppmärksamhet och möda på UC eftersom det är där själva upplevelsen av att utöva ett yrke börjar. Vid det här laget visar de sökande vad de har lärt sig på vår utbildningsanläggning. Detta hjälper kandidaterna att förstå arbetsprocedurer, kundkommunikation, kemikalieanvändning, etc.
  4. Slutbedömning-Kandidaterna testas i denna sista fas utifrån både sina tekniska kunskaper och mjuka förmågor.
    Kandidaterna blir våra partners och kallas stolt Nordjouren Company Professionals när de har fått utbildningsteamets godkännande.

Leave a Reply